Hoşgeldiniz Dosya Yükle - Dosya Upload kullanım Şartları. Lütfen hepsini okuyunuz.
Temel TOS

Tüm kullanıcılar en az 13 yaşında olmalı ve Dosyayukle.biz hizmetini herhangi bir yasa dışı veya yetkisiz amaçlarla kullanmamayı kabul etmelidir. Tüm kullanıcılar, çevrimiçi davranışlarla ilgili yerel yasalara ve telif hakkı yasalarına uymayı kabul etmelidir. Dosyayukle.biz kişisel kullanım için tasarlanmıştır ve herhangi bir iş kullanımı kesinlikle yasaktır. Tüm kullanıcılar, Dosyayukle.biz hizmetlerini, telif hakkı yasalarını içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan yasaları ihlal etmek için kullanmamalıdır. Herhangi bir ihlal, Dosyayukle.biz'in IP Adresiniz için kaydettiği tüm dosyaların derhal silinmesine neden olacaktır.

Tüm kullanıcılar, Dosyayukle.biz’i kendi sorumluluğunda kullanırlar, kullanıcılar Dosyayukle.biz’e yüklenen dosyaların özel olmadığını, başkalarının görmesi için görüntülenebileceğini ve Dosyayukle.biz kullanıcılarının Dosyayukle.biz’in sorumlu tutulamaz. Web sitesinde yayınlanan içerik ve yine de bu tür malzemelere maruz kalabilirsiniz ve Dosyayukle.biz hizmetini kullanmak kendi sorumluluğunuzdadır.

Koşullar

- Dosyayukle.biz hizmetini herhangi bir nedenle ve herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin değiştirme veya sonlandırma hakkımızı saklı tutarız.
- Bu Kullanım Koşullarını herhangi bir zamanda değiştirme hakkımızı saklı tutarız.
- Herhangi bir zamanda herhangi bir sebeple herhangi birine hizmet vermeyi reddetme hakkımızı saklı tutarız.
- Kendi takdirimize bağlı olarak belirlediğimiz İçeriği içeren İçeriği ve hesapları kaldırma, ancak zorunluluğu yoktur, yasadışı, saldırgan, tehdit edici, hakaret içeren, hakaret içeren, müstehcen veya başka türlü sakıncalı veya herhangi bir tarafın fikri mülkiyetini veya bu Kullanım Koşullarını ihlal edebileceğiz.
- Bir kullanıcının Simgeler, gülen yüzler, dostluk simgeleri, forum avatarları, forum rozetleri, forum imza görüntüleri veya web sitesi tasarımı için diğer grafikleri barındırmak için Dosyayukle.biz kullandığı tespit edilirse, tüm resimleriniz kaldırılır.

Telif Hakkı Bilgisi

Dosyayukle.biz, kullanıcıları tarafından yüklenen resimler üzerinde hiçbir fikri mülkiyet hakkı olmadığını iddia ediyor.

Dosyayukle.biz tüm telif haklarını inceleyecek & copy; İhlal tazminat talepleri alınmış ve bu tür yasalara aykırı olarak yüklenmiş veya dağıtılmış bulunan dosyalar kaldırılmıştır. Geçerli bir iddiada bulunmak için, Dosyayukle.biz'e aşağıdaki bilgileri sağlamanız gerekir:

- Telif hakkı sahibinin veya onun adına işlem yapmaya yetkili kişinin fiziksel veya elektronik imzası;
- İhlal edildiği iddia edilen telif hakkı alınmış çalışmanın açıklaması;
- İhlal eden materyalin tanımı ve Dosyayukle.biz 'in materyali bulmasına izin vermek için yeterince yeterli bilgi;
- Adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresinizi içeren iletişim bilgileriniz;
- Materyalin şikayet edildiği şekilde kullanılmasının telif hakkı sahibi, temsilcisi veya kanunu tarafından yetkilendirilmediğine dair iyi bir inanca sahip olduğunuza dair bir beyan; ve
- Bildirimde yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve her türlü telif hakkı sahibi adına hareket etme yetkisine sahip olduğunuz acı ve cezalar uyarınca,

Talepler bize aracılığıyla gönderilebilir.report abuse sayfa